Преглед на файлове

More slimming the gulpfile.

master
Zed A. Shaw преди 1 година
родител
ревизия
d57227e28c
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      gulpfile.js

+ 0
- 1
gulpfile.js Целия файл

@@ -2,7 +2,6 @@ const gulp = require('gulp');
const autoprefixer = require('gulp-autoprefixer');
const cleancss = require('gulp-clean-css');
const csscomb = require('gulp-csscomb');
const notify = require('gulp-notify');
const rename = require('gulp-rename');
const sass = require('gulp-sass');Зареждане…
Отказ
Запис